Daugiakalbis Šventasis Raštas. Apie
(lietuviškai)

Ši svetainė (http://sacrascriptura.eu/old2/) skirta skaityti Šventąjį Raštą ir jo klausytis įvairiomis kalbomis eilutė po eilutės.

Pagalba

Paspausdami šviesius mygtukus su kalbų santrumpomis ("cze", "eng", "fin", "fre", "ger", "gre", "ita", "lat", "lav", "lit", "pol", "por", "rus", "spa", "swe", "ukr"), Jūs galite pasirinkti kalbą, kuria rodomi svetainės užrašai.
Paspausdami šviesiai mėlynus mygtukus "Knygos pasirinkimas", "Skyriaus pasirinkimas", "Kalbų pasirinkimas", "Kalbų išjungimas, įjungimas", "Kiti nustatymai", atsidarysite atitinkamą pasirinkimo skiltį.
Skiltyje "Kalbų pasirinkimas" galite pasirinkti kalbas, kuriomis rodomas Šventojo Rašto tekstas pagrindiniame lange (ne daugiau kaip 6 kalbas). Tos kalbos pasirenkamos, paspaudžiant mėlynus mygtukus su kalbų pavadinimais.
Skiltyje "Kalbų išjungimas, įjungimas", spaudydami dėžutes lentelės stulpeliuose "Garsas", "Tekstas", galite išjungti ir įjungti atitinkamos kalbos garsą arba tekstą.
Pažymėta dėžutė reiškia, kad garsas arba tekstas įjungtas.
Nepažymėta dėžutė reiškia, kad garsas arba tekstas išjungtas.
Skiltyje "Kiti nustatymai" galite pasirinkti garsumą (1 - mažiausias garsumas, 4 - didžiausias garsumas), pauzes tarp eilučių ir dydį šrifto, kuriuo rodomas Šventojo Rašto tekstas pagrindiniame lange.
Šioje skiltyje paspausdami šviesiai mėlyną mygtuką "Atsisiųsti audio", galite atsisiųsti pasirinkto skyriaus garso įrašą pasirinktomis kalbomis (įtraukiamos tik tos kalbos, kurių garsas įjungtas).
Paspausdami šviesų mygtuką "<", galite paslėpti pasirinkimo polangius, kad daugiau vietos liktų pagrindiniam langui. Grąžinti pasirinkimo polangius galite, paspausdami šviesų mygtuką ">".
Pagrindiniame lange pasirinkta Šventojo Rašto eilutė rodoma tamsiau raudona spalva.
Paspausdami Šventojo Rašto eilutę, kuri nėra pasirinkta, ją pasirinksite.
Paspausdami Šventojo Rašto eilutę, kuri yra pasirinkta, paleisite ją groti (tik jei atitinkamos kalbos garsas yra įjungtas).
Svetainėje naudojami slapukai, kurie saugomi 15 parų.
Svetainės autorius Rimantas Pikšrys
Šventojo Rašto tekstas ir garsas paimti iš šių svetainių:
https://www.wordproject.org/
http://www.bible.is/
http://www.helding.net/greeklatinaudio/
http://biblija.lt/
http://jesusfellowship.uk/bible/
Senoji svetainės versija:
http://sacrascriptura.eu/old1/