Wielojęzyczny Pismo Święte. O
(w języku polskim)

Ta strona (http://sacrascriptura.eu/old2/) jest przeznaczona do czytania Pisma i go słuchać w różnych językach linii po linii.

Pomoc

Naciskając jasne przyciski ze znakami ("cze", "eng", "fin", "fre", "ger", "gre", "ita", "lat", "lav", "lit", "pol", "por", "rus", "spa", "swe", "ukr"), można wybrać język, który jest używany do notatek na miejscu.
Naciskając przycisk jasnoniebieski "Wybór książki", "Wybór rozdziału", "Wybór języków", "Wyłączanie, włączanie języków", "Inne ustawienia", należy otworzyć odpowiednią opcję z menu.
W sekcji "Wybór języków" można wybrać język wyświetlania tekstu Pisma w oknie głównym (nie więcej niż 6 językach). Wybrany język wciskając niebieski przycisk z nazwą języka.
W sekcji "Wyłączanie, włączanie języków", naciśnięcie pola w kolumnach "Dźwięk", "Tekst" tabeli, można wyłączyć i włączyć odpowiedni język audio lub tekst.
Zaznaczone pole oznacza, że dźwięk lub tekst jest włączony.
Niezaznaczone pole oznacza, że dźwięk lub tekst jest wyłączony.
W sekcji "Inne ustawienia", można wybrać poziom głośności (1 - najniższy poziom głośności, 4 - największa głośność), wstrzymuje między wierszami i rozmiar czcionki, tekst Pisma jest wyświetlany w oknie głównym.
W tej kolumnie, naciskając jasnoniebieski przycisk "Pobierz audio", można pobrać dźwięk wybranego tytułu w wybranych językach (jedynie w językach, w których dźwięk jest włączony).
Naciskając jasny przycisk "<", można ukryć okienka wyboru, że więcej miejsca by pozostać głównym oknie. Przywróć okienka wyboru, można nacisnąć jasny przycisk ">".
W głównym oknie wybrany wers Pismo wydaje się ciemniejszy kolor czerwony.
Naciskając linię Pismo, które nie jest wybrana, wybierz je.
Naciskając Pisma wiersz, który jest wybrany, zaczynasz grać (tylko wtedy, gdy dźwięk język jest włączony).
Ta strona wykorzystuje cookies, które są przechowywane przez 15 dni.
Autor strony Rimantas Pikšrys
Pismo tekst i dźwięk pochodzi z tych stron:
https://www.wordproject.org/
http://www.bible.is/
http://www.helding.net/greeklatinaudio/
http://biblija.lt/
http://jesusfellowship.uk/bible/
Stara wersja strony:
http://sacrascriptura.eu/old1/