Drugi List do Tesalonicensów, rozdział 1
Języki:
Naciskając linię Pismo, które nie jest wybrana, wybierz je.
Naciskając Pisma wiersz, który jest wybrany, zaczynasz grać.
Rozmiar czcionki: A A A A A
Wybór języków
Wybrane języki
Dostępne języki
Wybierz języki...
Głośność:
1
2
3
4
Pauzy:
1
2
3
4
Dzielić:
Dźwięk
Tekst
Język
Zaznaczone pole oznacza, że dźwięk lub tekst jest włączony.
Niezaznaczone pole oznacza, że dźwięk lub tekst jest wyłączony.
PartizanaiPro Deo et Patria
Ta strona wykorzystuje cookies, które są przechowywane przez 15 dni.
Autor strony Rimantas Pikšrys
Pismo tekst i dźwięk pochodzi z tych stron:
Stare wersje strony: